digitalfabrika

‘Sosyal İş’ler [İnfografik]

2014 itibariyle, sosyal yatırım araçları, yazılım ve hizmetlerinin dünya çapında 4.6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu yeni teknolojiler jenerasyonu, bağlanabilirlik ve iş dünyasının tüm yönleriyle dönüşümünden doğan, artan bir talebi karşılamak amacıyla büyüyor. Kaosun ortasında, yeni pazarlar ve liderler ortaya çıkacaktır. Gazeteciler onları kucaklayacaktır ve halkla ilişkiler uzmanları süreci yöneteceklerdir.

Sosyal iş nedir?

Sosyal iş; sosyal medya, e-ticaret, sosyal teknoloji gibi birbirleriyle bağlantılı olan trendleri kapsayan bir meta-trenddir.

Tasarlanmış kültürel değişimin ve ötesinin dışında, sosyal iş, yatırım düzeyinde benzersiz ve etkili bir çeşit işbirliğini besler.

 

Yaygın Sosyal İş Platformları

Topluluk, iş birliği, sosyal yayın, sosyal ticaret ağları yaygın sosyal iş platformlarıdır.

Yöneticilere Göre

Jive Sosyal İş Göstergesi’ne göre Amerika asıllı 900 üzerinde yöneticinin:

%53’ü sosyal iş kavramını benimsemek zorunda olduklarına; yoksa geri kalacaklarına inanıyor.

%57’si, sosyal iş uygulamalarının ardından gelir ya da satışlarda bir artış olmasını bekliyor.

Yöneticilerin %73’ü ve Y jenerasyonu (1980 sonrası doğanlar)’nun %51’i bir mobil aygıta ya da bilgisayara iş için internet tabanlı en az bir uygulama indirmiştir.

Teknoloji ‘Sosyal’in Avantajını Kullanıyor

Çeşitli endüstriler sosyal iş ile uğraşıyorlar. İnfografiğe göre; %2 eğitim, %4 perakende, %6 kamu hizmeti veren kurumlar ve enerji sektörü, %8 üretim, %16 teknoloji, %11 sağlık sektörü, %11 finansal hizmetler şeklinde bir dağılımın olduğunu görebilirsiniz.

İçeriden Dışarıya

Sosyal iş, sosyal programlamayı müşteriye dönük etkinlikler yoluyla son tüketicilere ulaşmak amacıyla kapsamlı bir şekilde bir kurumun içinde ve dışında kullanmalıdır. Böylece en etkili olabilir.

Posted in Genel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>