digitalfabrika

All posts tagged sosyal medya

Sosyal CRM’in Önemi [İnfografik]

Sosyal medya insanlar için bir iletişim alanı sağlamakla birlikte şirketlerin/markaların müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine ulaşabilecek çok geniş bir ortamdır. Doğru strateji ve kanallarla sosyal medya işletmelere önemli yatırım getirisi sağlayabilmektedir.

İnfografikte verilen bilgilerin birkaçına değinmek gerekirse; 2012’de 6.67 milyar dolar olan sosyal medya ticaret satışlarının 2013’te 8.81 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

2012 itibariyle şirketlerin %50’si internet satışlarını sosyal medya varlıkları yoluyla sağlayacaklardır.

Continue Reading →

Marka Bağlılığı İçin, Görseller Kuralı [İnfografik]

İnternette en son ne paylaştınız? Paylaştığınız şeyin bir fotoğraf ya da video olması iyi bir fırsattır. Gittikçe artan bir şekilde, bu paylaşılabilir içerikler markalardan elde edilmektedir.

Şirketler, görsel medyanın marka hikayelerini anlatabilmeleri için en etkili yollardan biri olduğunu hızla anlıyorlar.

Facebook’taki en iyi 10 markanın incelendiği çalışmada, kullanıcıların fotoğrafları, metin güncellemelerinden iki kat daha fazla beğendikleri; videoları paylaşma sayılarının ise fotoğraf ve metin güncellemelerinden on iki kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

İçerik 4.0’ın Yükselişi [İnfografik]

Markaların imajlarını ve ürünlerini pazarlamak için kullandıkları yöntemler teknolojiyle birlikte değişmekte ve farklı boyutlar kazanmaktadır.

10 yıl önce legal ya da illegal olarak insanların ücretsiz ulaşabilecekleri içerikler ortaya çıkmıştı. Web 1.0 ile başlayan bu süreç, web 2.0’a evrildi ve günümüzde markalar ve tüketiciler arasındaki etkileşimin üst düzeye çıkmasını sağlayan web 3.0 kullanılmaktadır. Bu sürecin 4.0’a evrilmesi ve etkileşimin en üst düzeye ulaşması ise kaçınılmaz gibi görünüyor.

Teknoloji, içeriği daha uygun, daha çekici, daha yakın ve daha duygusal bir hale getirmektedir. iTunes’tan, Amazon’a, NetFlix’ten New York Times’a İçerik 4.0’ın işaretlerini artık her yerde görmek mümkün.

İnfografiğe göre; yakınlık, çekicilik, duygusallık, uygunluk insanların satın alma kararlarında en belirleyici olan etkenlerdir.

Continue Reading →

Sosyal Medya ve E-Mail Pazarlaması [İnfografik]

İnfografikler, geniş bilgileri kolay anlaşılır bir şekilde göstermesi bakımından faydalı olmaktadır. Aşağıdaki infografik 2011 yılında 5 bin Avrupalı tüketici (bunların bini İngiltere’den) arasında yapılan bir anketin sonuçlarını vermektedir. Ankette ulaşılmak istenen sonuç; tüketicilerin e-mail ve sosyal medya hizmetleri aracılığıyla markalarla nasıl etkileşim kurduklarını ortaya çıkarmaktır.

Bu çalışma, kimlerin farklı sosyal ağları kullandığı, kullanıcıları bilgileri açıklamak ve yaymak için neyin motive ettiğini inceleyen kendi tütündeki ilk araştırmadır. En iyi, en etkili ve geçerli pazarlama kanalının hangisi olduğuna karar vermekten ziyade; pazarlamacılar, insanların sosyal ağlar ve e-mail vasıtasıyla neden belirli bir şekilde davrandıklarını anlamaya ihtiyaç duyarlar. Bu, onlara kampanyaları için en uygun kanalı kullanma fırsatı verecektir. İnfografiğin birinci ve ikinci bölümü tüketicileri, üçüncü bölüm ise 500 pazarlamacının anket sorularına cevapları doğrultusundaki sonuçları göstermekedir.

Continue Reading →

Olimpiyat Sponsorları Altına Koştu [İnfografik]

Olimpiyatlar bitti; izlediniz ya da izlemediniz ancak muhtemelen sponsorların reklamlarından uzak duramadınız.

Markaların online varlıkların izleyen Unmetric, sponsorların nasıl birbirlerine karşı nasıl sıralandığını görmek için Olimpiyat Oyunları’nın zemin hazırladığı verileri tolamıştır.

Olimpiyatlar, dünyanın her yerinden en önemli sporcuları bir araya getiren, bütün sporlar içinde en büyük sahneyi temsil eder. Bu büyüklük ve rekabet etkinliğe sponsor olan markaların sosyal medya çalışmalarında da görüldü. Bu infografik, olimpiyat sponsorlarının Facebook, Twitter ve YouTube üzerinde asıl kazananının kim olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

Hangi Tip Sosyal Medya Kişiliğine Sahipsiniz? [İnfografik]

1921’de psikolog Carl Jung, psikoloji alanına kökten değişiklikler getirecek olan “psikolojik tipler” kavramını temellendirmiştir. Carl Jung’un “psikolojik tip” teorisinden yola çıkarak Katharine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından MyersBriggs Tip Göstergesi (MBTI) geliştirilmiştir. Psikologların hastalara verdikleri psikometrik testlerle, psikolojik tipler 16 ana kategoride özetlenmektedir.

Günümüzde de psikolojik ölçümlerle, test yapılan kişilerin içedönüklük (I) ve dışadönüklük (E), düşünsellik (T) ve duygusallık (F) gibi belirli karakter özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Test sonuçları her birey için kısaltmalarla oluşturulur. Örneğin; “ISTJ”, içedönük-duygusal-düşünsel-yargılayıcı bir kişiliği ifade eder.

İnfografik, sosyal medyada MyersBriggs kişilik değerlendirmesi ile oluşturulmuştur ve infogtafiğe göre sipesifik ağlara, psikolojik tiplerin en çok katılım olasılıklarını tahmin edilmesi üzerine temellendirilmiştir. Örneğin; dışadönük olanların, içedönük olanlara göre daha çok Facebook’u kullandıkları bulunmuştur. Duygusal yönelimleri olan insanların göz atmak ve insanlarla Facebook’ta etkileşim kurmak için düşünsel eğilimi olan insanlara göre daha fazla zaman geçirdikleri kaydedilmiştir.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

İçerik Yazımı, Paylaşımı, Video Çekimi ve Fotoğraflama [İnfografik]

İçerik temel olarak dört online alana bağlıdır: Facebook, Twitter ve Tumblr gibi sosyal siteler; YouTube gibi video paylaşım sitelerinde yayınlanması; Instagram ve Flickr gibi görsel platformlarda  dağıtılması ve blog ve internet ağları üzerinde oluşturulması yoluyla üretilir.

Sosyal alanda 900 milyondan fazla Facebook, 225 milyon Twitter ve 39 milyon Tumblr kullanıcısı vardır. Online video alanı, aylık 800 milyon ziyaretçisi olan YouTube’a bağlıdır. Her dakika YouTube’a 72 saatlik video yüklenmektedir. 2011’de YouTube 1 trilyon görüntülemeyi gördü. Aylık 65 milyon tekil ziyaretçiye sahip olan Vimeo’nun çok önündedir.

İnfografikte de görüldüğü gibi imajlar, Facebook kullanıcıları için bir hayli öneme sahiptir. Her saniye 3 bin fotoğraf siteye yüklenmektedir. Instagram’da her saniye 50 fotoğraf yüklenmekte ve Flickr’a 52 fotoğraf eklenmektedir.

Continue Reading →

Sosyal İletişim Analizi [İnfografik]

Her saniye, milyarlarca telefon görüşmesi, metin mesajı, Facebook iletisi ve Tweet akmaktadır; ancak artık söylediklerimizin gittikçe daha fazlası insanlara ulaşmıyor.

Sosyal ağlarda, telefon görüşmelerinde, metin mesajlarında ve e-maillerde bir şey söylemek kolaydır; ancak duymak her zamankinden daha zor bir hale geldi.

Sosyal bir dünya

İnfografikte verilen bilgilere baktığımızda sosyal dünyanın her geçen gün daha çok insanı içine aldığını söyleyebiliriz. Birkaç çarpıcı bilgi vermek gerekirse; her 11 kişiden 1’i Facebook hesabına sahiptir. Her yıl 7 trilyon metin mesajı gönderiliyor ve boşanmaların 5’te 1’inde Facebook suçlanıyor. Gerçek çiftçilerden 75 milyon daha fazla Farmville oyuncusu vardır.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı? [İnfografik]

Sosyal medya işletmeler için günümüzde özel bir öneme sahip ve bu süreçte işletmeler zaman zaman hatalara düşebiliyor.

Başarılı bir sosyal medya çalışması için yapılması ve yapılmaması gerekenler vardır.

Bir sosyal medya çalışması için öncelikle gerekli olan işletmenin ‘bir plana sahip olması’dır.

‘Ölçülebilir hedefler’ oluşturulmalıdır.

‘İyi bir sosyal vatandaş olmak’ işletme için önemlidir.

İşletmenin ‘tutarlı olma’sı gerekir.

Mesajlar hedef üzerinde sürdürülmeye devam edilmeli ve sadece işletme mesajlarına yer verilmelidir.

Continue Reading →

Sosyal Medya Bağımlılığı [İnfografik]

Sosyal medyaya bağımlı mıyız?

Aşağıdaki infografikte insanların sosyal medya alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı sonuçlar yer almaktadır. Bu bilgilere göre sosyal medya insanların hayatlarında önemli bir yere sahiptir. İnfografikten çıkartılabilecek sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Elektronik mesajlar önemli olabilir ve insanlar kontrol etme gereği duyabilirler. İnfografikten çıkartılan sonuçlara göre elektronik mesajın hayatımızdaki önemi tahmin ettiğinizden biraz daha fazladır.  Buna göre; elektronik mesaj geldiğinde 25 yaş altındaki kullanıcıların %24’ü, 25 yaş üzeri kullanıcıların %12’si bir elektronik mesaj aldıklarında banyo yapmaya ara verebilirler. Ya da yemek yenirken gelen bir elektronik mesaj, 25 yaş altı kullanıcıların %49’una, 25 yaş üzeri kullanıcıların %27’sine yemeklerini bıraktırabilir. Elektronik mesajlar 25 yaş altı kullanıcıların %22′sine, 25 yaş üzeri kullanıcıların %11′ine bir toplantıyı böldürebilir.

Twitter;

Iphone kullanıcılarının %28’i yataklarından kalkmadan önce Twitter hesaplarını kontrol eder ya da günceller. %26’sı televizyonu açmadan önce Twitter hesaplarına bakar. %23’ü sabah haberlerini Twitter’dan alır.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya