digitalfabrika

All posts tagged sosyal medya kampanyaları

Facebook ve Twitter Yatırım Getirisinin (ROI) Saptanması

Pazarlamacılar sosyal medya yatırım getirisini (ROI) nasıl saptamaktadır? Bu, birçok CEO ve işletme sahibi tarafından sorulan bir sorudur. CEO’lar ve işletme sahipleri, pazarlamacıların sosyal medya değeri sunduklarını ve yatırımlarına geri dönüş sağladıklarını reddeder. Bu nedenle CEO’ların %77’sinin pazarlamacıların satışları gerçekten önemsemediklerini düşünmeleri şaşırtıcı değildir.

Verilen infografik en son anketler ve mini örnek olay çalışmalarıyla hazırlanmış ve sosyal medya yatırım getirisini destekleyici nitelikte.

Pazarlamacılar sosyal medya yatırım getirisini nasıl saptamaktadır?

İstatistikler sosyal medya yatırım getirisini ölçümlemenin kolay bir yoludur.

CEO’ların %73’ü, pazarlamacıların iş dünyasında güvenilirliklerinin olmadığını ve olmaları gerektiği gibi iş büyütmede dinamo olmadıklarını düşünüyor.

Continue Reading →

Sosyal Müşteri Hizmetlerinin Büyümesi [İnfografik]

Sosyal medyayı etkin olarak kullanmayı arzulayan büyük şirketlerle görüştüğümüz zaman onlara ilk olarak müşteri hizmetleri altyapıları hakkında sorular sorarız. Pazarlama ekipleri, sosyal medyada mesajlarını artırmak isterken; bu firmaların tüketicileri firmaya sordukları soruların cevaplarını alabilecekleri yeni bir araç bekliyorlar.

Aşağıdaki infografik sosyal müşteri hizmetleri endüstrisinin ilerleyişini anlamak açısından faydalı olacaktır:

Continue Reading →

Sosyal Medya Kampanyaları & WOM Etkisi

Markaları sosyal ağlarda güçlendiren şey “Beğen”inin aksine aşktır! Sosyal medya kampanyaları çok çeşitlilik gösterse de günün sonunda müşterinin tek bir isteği vardır: markanın konuşulması.

Bir kampanya öncesinde markaya pek çok soru sorulması ve yapılmak istenen etkinin sınırlarının çizilmesi gerekir. Zira sosyal ağlarda verilen her içerik aynı etkiyi yaratmaz. İçeriğin kalitesi, hedef kitle ve onlardan ne beklendiği,  vermek istenilen mesaj ve bütçe kampanyanın ulaştığı sonuçları değiştirebilir.

Sosyal medya kampanyalarını 3′e ayıralım:

Continue Reading →