digitalfabrika

All posts tagged sosyal ağlar

Geleneksel Mi, Sosyal Müşteri Hizmetleri Mi? [İnfografik]

Birçok uzmanlık gerektiren konuyla birlikte sosyal müşteri hizmetleri hızla büyüyen bir iş alanıdır; ilk soru: “Sosyal CRM, geleneksel CRM’den nasıl farklılaşır?”

Bu sorunun cevabını infografikte bulabilirsiniz. Bununla birlikte, sosyal CRM’in ‘pazarlama’, ‘satış’, ‘geribildirim’ ve ‘hizmet ve destek’ şeklinde kullanımındaki, tüketici davranışlarındaki son gelişmelerden (ve beklentilerden) yararlanmak için gereken düşüncedeki ve yaklaşımlardaki değişimin altı çizilmiştir.

Pazarlama ve müşteri hizmetlerine uygulanan ve iyi bir şekilde geliştirilmiş sosyal CRM stratejilerinden birine örnek olarak Amerikan Havayolları’nı verebiliriz. Peugeot ve Citibank da iyi örneklerdendir.

Bunlar gibi örnekler kollektif bilgimizi ve daha fazla markayı gelenekselden sosyal CRM’e yön değiştirmeleri için teşviği artırıyor.

Continue Reading →

Sosyal CRM’in Önemi [İnfografik]

Sosyal medya insanlar için bir iletişim alanı sağlamakla birlikte şirketlerin/markaların müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine ulaşabilecek çok geniş bir ortamdır. Doğru strateji ve kanallarla sosyal medya işletmelere önemli yatırım getirisi sağlayabilmektedir.

İnfografikte verilen bilgilerin birkaçına değinmek gerekirse; 2012’de 6.67 milyar dolar olan sosyal medya ticaret satışlarının 2013’te 8.81 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

2012 itibariyle şirketlerin %50’si internet satışlarını sosyal medya varlıkları yoluyla sağlayacaklardır.

Continue Reading →

Marka Bağlılığı İçin, Görseller Kuralı [İnfografik]

İnternette en son ne paylaştınız? Paylaştığınız şeyin bir fotoğraf ya da video olması iyi bir fırsattır. Gittikçe artan bir şekilde, bu paylaşılabilir içerikler markalardan elde edilmektedir.

Şirketler, görsel medyanın marka hikayelerini anlatabilmeleri için en etkili yollardan biri olduğunu hızla anlıyorlar.

Facebook’taki en iyi 10 markanın incelendiği çalışmada, kullanıcıların fotoğrafları, metin güncellemelerinden iki kat daha fazla beğendikleri; videoları paylaşma sayılarının ise fotoğraf ve metin güncellemelerinden on iki kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

2002 – 2012 İnternet: Nerden Nereye? [İnfografik]

10 yıl. Düşününce, uzun bir süre değil. Ancak bir 10 yıl önce büyük bir sosyal ağ dendiğinde akla Friendster gelirdi ve 3 milyon kullanıcısı vardı. Microsoft’un Internet Explorer’ı %95 pazar payına sahipti. Dünyada çevrimiçi internet kullanıcı sayısı 600 milyondan daha azdı. Bu sayı bugün Facebook kullanıcılarının toplamından daha azdır.

2002’de dünya nüfusunun yalnızca %9’u, 569 milyon kişi, internet kullanıcısıydı. 2012’de dünya nüfusunun %33’ü, yani 2.27 milyar insan, internet kullanmaktadır.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

Olimpiyat Sponsorları Altına Koştu [İnfografik]

Olimpiyatlar bitti; izlediniz ya da izlemediniz ancak muhtemelen sponsorların reklamlarından uzak duramadınız.

Markaların online varlıkların izleyen Unmetric, sponsorların nasıl birbirlerine karşı nasıl sıralandığını görmek için Olimpiyat Oyunları’nın zemin hazırladığı verileri tolamıştır.

Olimpiyatlar, dünyanın her yerinden en önemli sporcuları bir araya getiren, bütün sporlar içinde en büyük sahneyi temsil eder. Bu büyüklük ve rekabet etkinliğe sponsor olan markaların sosyal medya çalışmalarında da görüldü. Bu infografik, olimpiyat sponsorlarının Facebook, Twitter ve YouTube üzerinde asıl kazananının kim olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

Hangi Tip Sosyal Medya Kişiliğine Sahipsiniz? [İnfografik]

1921’de psikolog Carl Jung, psikoloji alanına kökten değişiklikler getirecek olan “psikolojik tipler” kavramını temellendirmiştir. Carl Jung’un “psikolojik tip” teorisinden yola çıkarak Katharine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından MyersBriggs Tip Göstergesi (MBTI) geliştirilmiştir. Psikologların hastalara verdikleri psikometrik testlerle, psikolojik tipler 16 ana kategoride özetlenmektedir.

Günümüzde de psikolojik ölçümlerle, test yapılan kişilerin içedönüklük (I) ve dışadönüklük (E), düşünsellik (T) ve duygusallık (F) gibi belirli karakter özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Test sonuçları her birey için kısaltmalarla oluşturulur. Örneğin; “ISTJ”, içedönük-duygusal-düşünsel-yargılayıcı bir kişiliği ifade eder.

İnfografik, sosyal medyada MyersBriggs kişilik değerlendirmesi ile oluşturulmuştur ve infogtafiğe göre sipesifik ağlara, psikolojik tiplerin en çok katılım olasılıklarını tahmin edilmesi üzerine temellendirilmiştir. Örneğin; dışadönük olanların, içedönük olanlara göre daha çok Facebook’u kullandıkları bulunmuştur. Duygusal yönelimleri olan insanların göz atmak ve insanlarla Facebook’ta etkileşim kurmak için düşünsel eğilimi olan insanlara göre daha fazla zaman geçirdikleri kaydedilmiştir.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

Sosyal İletişim Analizi [İnfografik]

Her saniye, milyarlarca telefon görüşmesi, metin mesajı, Facebook iletisi ve Tweet akmaktadır; ancak artık söylediklerimizin gittikçe daha fazlası insanlara ulaşmıyor.

Sosyal ağlarda, telefon görüşmelerinde, metin mesajlarında ve e-maillerde bir şey söylemek kolaydır; ancak duymak her zamankinden daha zor bir hale geldi.

Sosyal bir dünya

İnfografikte verilen bilgilere baktığımızda sosyal dünyanın her geçen gün daha çok insanı içine aldığını söyleyebiliriz. Birkaç çarpıcı bilgi vermek gerekirse; her 11 kişiden 1’i Facebook hesabına sahiptir. Her yıl 7 trilyon metin mesajı gönderiliyor ve boşanmaların 5’te 1’inde Facebook suçlanıyor. Gerçek çiftçilerden 75 milyon daha fazla Farmville oyuncusu vardır.

Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

Pazarlamanın Tarihi [İnfografik]

Pazarlama, insanların satacak bir şeye sahip oldukları zamandan bu yana var olan bir etkinliktir. Ancak pazarlama metodlarının etki derecesi binlerce yıldır artıp azalmıştır. Tüketiciler ve onların gelişen teknolojileri gün geçtikçe hızlı bir şekilde ilerledikçe, pazarlamacılar oyunlarını değiştirmek zorunda kalmışlardır.

Çok yakın zamana kadar, pazarlama hemen hemen  bütünüyle ‘outbound [dışa giden, (çağrı merkezi, e-mail, TV)] pazarlama’ faaliyetlerinden oluşuyordu. Bu pazarlamada faaliyetlerinde tüketici dinlenmez ve ‘onlarla’ konuşmak yerine ‘onlara’ konuşulurdu. Nokta-com balonu çağına kadar  pazarlama araçları outbound tipi pazarlamayı destekleyen araçlardan oluşuyordu. Pazarlamanın gelişimi, içinde bulunulan çağın teknolojik gelişmelerinden etkilenerek ilerlemiştir.

Verilen infografikle pazarlamanın tarihine hızlı ve keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.

Continue Reading →

Sosyal Medyada Restoran Zincirleri [İnfografik]

Fast Food, Facebook’u Sever

Birçok marka artık sosyal medya ile takipçileri ve hayranlarıyla etkileşim içindedir. Hızlı fast food endüstrisinde çok az firma tüketicilerine cevap vermede yeterlidir.

Markaların faydalandıkları sosyal ağlardan en çok tercih edilenleri Facebook ve Twitter’dır. Fast food zincirlerine baktığımızda; hem Facebook hem de Twitter kullanımında lider olan markalar McDonalds ve Taco Bell’dir.

İnfografikte yer alan veriler bu markaların tutumlarını ve diğer markalara karşı kendilerini nasıl kanıtladıklarını görmeniz açısından yol gösterici olacaktır. Continue Reading →

Posted in Sosyal Medya

Sosyal Medya, İş Dünyası ve Yatırım Getirisi [İnfografik]

Sosyal medya, pazarlama çabalarıyla bütünleştirildiği takdirde iş dünyası için, uzun vadede kar sağlayacak stratejik bir kanaldır.

Sosyal medya, markalara tüketicilerle her an doğrudan bağlantı kurma fırsatı verir. Marka bilinirliğinin, tüketicilerle diyaloğun artması için sosyal medya en etkili kanal olarak karşımıza çıkıyor. Daha geleneksel bir yatırım getirisi tanımı olarak ‘nitelenebilir satışlar ve masraflar’ yoluyla pazarlamacılar sosyal medyanın işletmeler üzerindeki etkisini ölçebileceklerdir.

İnfografikteki veriler dünyanın farklı yerlerinden 700’ün üzerinde pazarlamacıyla yapılan anketlerden elde edilmiştir.

Continue Reading →