digitalfabrika

Sosyal Medya, İş Dünyası ve Yatırım Getirisi [İnfografik]

Sosyal medya, pazarlama çabalarıyla bütünleştirildiği takdirde iş dünyası için, uzun vadede kar sağlayacak stratejik bir kanaldır.

Sosyal medya, markalara tüketicilerle her an doğrudan bağlantı kurma fırsatı verir. Marka bilinirliğinin, tüketicilerle diyaloğun artması için sosyal medya en etkili kanal olarak karşımıza çıkıyor. Daha geleneksel bir yatırım getirisi tanımı olarak ‘nitelenebilir satışlar ve masraflar’ yoluyla pazarlamacılar sosyal medyanın işletmeler üzerindeki etkisini ölçebileceklerdir.

İnfografikteki veriler dünyanın farklı yerlerinden 700’ün üzerinde pazarlamacıyla yapılan anketlerden elde edilmiştir.

Anket sonuçlarına göre pazarlamacıların %97’si sosyal medya pazarlamasının işletmeleri için faydalı olduğuna inanıyor. %75’i sosyal medyaya ayırdıkları bütçeyi artırma eğilimindedir.

Markalar, üç aşamada sosyal medya çabaları üzerinden hareket eder. Bunlar; büyüme, iletişime geçme ve kar etmedir.

Sosyal Medya Yararları

Sosyal medya ile marka farkındalığının arttığını söyleyen pazarlamacıların oranı %88’dir. Tüketicilerle diyalog içerisinde olunduğunu düşünen %85’lik bir pazarlamacı kitlesi bulunmaktadır. %58’i, sosyal medya sayesinde satışların ve ortaklıkların arttığını, %41’i masrafların azaldığını söylemiştir.

Sosyal Ağ Sıralaması

Pazarlamacılara göre, sosyal medya pazarlamasında Facebook en önemli sosyal ağdır. Ankete katılan pazarlamacıların %94’ü, Facebook’un işletmeleri için temel sosyal ağ olduğunu belirtmişlerdir. %74’ü Twitter, %41’i bloglar, %32’si LinkedIn, %30’u YouTube ve %6’sı da diğer sosyal ağların işletmeleri için önemli sosyal medya pazarlama araçları olduğunu belirtmişlerdir.

Yatırım Getirisi Ölçümleme 

Sosyal medyada pazarlamacıların kullanabilecekleri standart ölçümler yoktur. Sosyal medya pazarlamacılarının yatırım getirisini ölçümlemek için kullandıkları temel ölçümler:

Fanların, beğenilerin, yorumların ve etkileşimlerin artması; pazarlamacıların %38’inin kullandığı ölçüm yöntemidir.

%24’ü gelirlerin artmasını, %15’i de marka farkındalığının artmasını ölçüm amacıyla kullanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>