digitalfabrika

Hangi Tip Sosyal Medya Kişiliğine Sahipsiniz? [İnfografik]

1921’de psikolog Carl Jung, psikoloji alanına kökten değişiklikler getirecek olan “psikolojik tipler” kavramını temellendirmiştir. Carl Jung’un “psikolojik tip” teorisinden yola çıkarak Katharine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından MyersBriggs Tip Göstergesi (MBTI) geliştirilmiştir. Psikologların hastalara verdikleri psikometrik testlerle, psikolojik tipler 16 ana kategoride özetlenmektedir.

Günümüzde de psikolojik ölçümlerle, test yapılan kişilerin içedönüklük (I) ve dışadönüklük (E), düşünsellik (T) ve duygusallık (F) gibi belirli karakter özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Test sonuçları her birey için kısaltmalarla oluşturulur. Örneğin; “ISTJ”, içedönük-duygusal-düşünsel-yargılayıcı bir kişiliği ifade eder.

İnfografik, sosyal medyada MyersBriggs kişilik değerlendirmesi ile oluşturulmuştur ve infogtafiğe göre sipesifik ağlara, psikolojik tiplerin en çok katılım olasılıklarını tahmin edilmesi üzerine temellendirilmiştir. Örneğin; dışadönük olanların, içedönük olanlara göre daha çok Facebook’u kullandıkları bulunmuştur. Duygusal yönelimleri olan insanların göz atmak ve insanlarla Facebook’ta etkileşim kurmak için düşünsel eğilimi olan insanlara göre daha fazla zaman geçirdikleri kaydedilmiştir.

İnfografiği inceleyerek psikolojik tiplerin sosyal medyada dağılımı ve sosyal medya kişiliğiniz ile ilgili çıkarımlara ulaşabilirsiniz.

Posted in Sosyal Medya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>