digitalfabrika

Sosyal Medya Bağımlılığı [İnfografik]

Sosyal medyaya bağımlı mıyız?

Aşağıdaki infografikte insanların sosyal medya alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı sonuçlar yer almaktadır. Bu bilgilere göre sosyal medya insanların hayatlarında önemli bir yere sahiptir. İnfografikten çıkartılabilecek sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Elektronik mesajlar önemli olabilir ve insanlar kontrol etme gereği duyabilirler. İnfografikten çıkartılan sonuçlara göre elektronik mesajın hayatımızdaki önemi tahmin ettiğinizden biraz daha fazladır.  Buna göre; elektronik mesaj geldiğinde 25 yaş altındaki kullanıcıların %24’ü, 25 yaş üzeri kullanıcıların %12’si bir elektronik mesaj aldıklarında banyo yapmaya ara verebilirler. Ya da yemek yenirken gelen bir elektronik mesaj, 25 yaş altı kullanıcıların %49’una, 25 yaş üzeri kullanıcıların %27’sine yemeklerini bıraktırabilir. Elektronik mesajlar 25 yaş altı kullanıcıların %22′sine, 25 yaş üzeri kullanıcıların %11′ine bir toplantıyı böldürebilir.

Twitter;

Iphone kullanıcılarının %28’i yataklarından kalkmadan önce Twitter hesaplarını kontrol eder ya da günceller. %26’sı televizyonu açmadan önce Twitter hesaplarına bakar. %23’ü sabah haberlerini Twitter’dan alır.

Facebook;

Facebook kullanıcılarının %48’i yatmaya gittikten sonra Facebook sayfalarını kontrol eder ya da günceller. 25 yaş altı insanların %18’i, 25 yaş üzeri insanların da %11’i birkaç saat Facebook’larını kontrol etmeden duramazlar.  25 yaş altı kullanıcıların %61’i, 25 yaş üzeri kullanıcıların %55’i günde en az bir kez Facebook sayfalarını kontrol eder.

Posted in Sosyal Medya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>