digitalfabrika

Sosyal Medya ve E-Mail Pazarlaması [İnfografik]

İnfografikler, geniş bilgileri kolay anlaşılır bir şekilde göstermesi bakımından faydalı olmaktadır. Aşağıdaki infografik 2011 yılında 5 bin Avrupalı tüketici (bunların bini İngiltere’den) arasında yapılan bir anketin sonuçlarını vermektedir. Ankette ulaşılmak istenen sonuç; tüketicilerin e-mail ve sosyal medya hizmetleri aracılığıyla markalarla nasıl etkileşim kurduklarını ortaya çıkarmaktır.

Bu çalışma, kimlerin farklı sosyal ağları kullandığı, kullanıcıları bilgileri açıklamak ve yaymak için neyin motive ettiğini inceleyen kendi tütündeki ilk araştırmadır. En iyi, en etkili ve geçerli pazarlama kanalının hangisi olduğuna karar vermekten ziyade; pazarlamacılar, insanların sosyal ağlar ve e-mail vasıtasıyla neden belirli bir şekilde davrandıklarını anlamaya ihtiyaç duyarlar. Bu, onlara kampanyaları için en uygun kanalı kullanma fırsatı verecektir. İnfografiğin birinci ve ikinci bölümü tüketicileri, üçüncü bölüm ise 500 pazarlamacının anket sorularına cevapları doğrultusundaki sonuçları göstermekedir.

1)    Katılımcılar: Bilgi Paylaşımı

Tüketiciler, markalarla sosyal medya ve e-mail yoluyla nasıl etkileşim kurmaktadır?

Anket yapılan kişilerin; %73’üne sosyal ağlar aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

%32’si sosyal ağlarda bir markayı izler ya da takip eder.

%95’i günde en azından bir kez e-maillerini kontrol eder.

%75’i sosyal ağ bildirimlerine ulaşmak için e-maillerini kullanır.

Paylaşılan her mesaj ortalama 77 arkadaşa ulaşır.

Tüketiciler, markaların sosyal medya kanallarında ‘öğretici’, ‘eğlendirici’ ve ‘interaktif’ olmalarını isterler.

2)    Farklılıklar: Avrupa Karşılaştırması

Avrupa’da sosyal medya kullanımının nasıl, markalarla etkileşimin nasıl farklılaştığı ve e-mail kullanımının pazarlamacılar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu göstermesi açısından için aşağıdaki veriler bize yardımcı olacaktır.

Avrupalı Tüketiciler ve E-mail Kullanımı

İspanya’da %11’den Hollanda’da %40’a değişen oranlarda, 6 pazarda tüketicilerin yalnızca e-mail kullanımı değişiklik gösterir.

E-mail, bülten ve sosyal medyayı kullanan çoklu kanal kullanıcılarının oranı %69’la en yüksek İtalya’dadır.

Bültenlere abone olan %83 ortalama tüketici oranıyla en yaygın dijital kanal, e-mail pazarlamasıdır.

Avrupalı Tüketiciler ve Facebook Kullanımı

Facebook, ortalama %88 ağ kullanım oranıyla incelenen 6 ülkeden 5’ine hakimdir.

Gözde markalarının Facebook fan sayfalarına üye olan %33 katılımcı oranıyla İngiltere ilk sıradadır.

Facebook, Hollanda’da popüler olmaktan uzaktır. Tüketicilerin %80’i yerel ağ ‘Hyves’ı tercih etmektedir.

Facebook, Avrupa pazarının çoğunluğunda hakimdir.

3)    Online Pazarlamacılar Üzerindeki Etkisi

Pazarlamacıların %75’i e-mail ve sosyal medyayı entegre edebileceklerinim farkındalarken; bunu tam olarak yapan sadece 3’te 1’idir.

Pazarlamacıların verdikleri ve tüketicilerin istedikleri arasında ciddi bir boşluk vardır.

Sosyal medyanın yeterince hedeflenmemiş olarak görülmesi, sosyal medyanın kullanılmamasının en büyük nedenidir. Sosyal medya belirli bir hedef kitleye hitap etmemektedir.

Pazarlamacıların %53’ünün sosya medyanın izlenebilirliği ve etkisini kanıtlamak için yetersizliği hakkında kaygıları vardır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>