digitalfabrika

İçerik 4.0’ın Yükselişi [İnfografik]

Markaların imajlarını ve ürünlerini pazarlamak için kullandıkları yöntemler teknolojiyle birlikte değişmekte ve farklı boyutlar kazanmaktadır.

10 yıl önce legal ya da illegal olarak insanların ücretsiz ulaşabilecekleri içerikler ortaya çıkmıştı. Web 1.0 ile başlayan bu süreç, web 2.0’a evrildi ve günümüzde markalar ve tüketiciler arasındaki etkileşimin üst düzeye çıkmasını sağlayan web 3.0 kullanılmaktadır. Bu sürecin 4.0’a evrilmesi ve etkileşimin en üst düzeye ulaşması ise kaçınılmaz gibi görünüyor.

Teknoloji, içeriği daha uygun, daha çekici, daha yakın ve daha duygusal bir hale getirmektedir. iTunes’tan, Amazon’a, NetFlix’ten New York Times’a İçerik 4.0’ın işaretlerini artık her yerde görmek mümkün.

İnfografiğe göre; yakınlık, çekicilik, duygusallık, uygunluk insanların satın alma kararlarında en belirleyici olan etkenlerdir.

İçerik 4.0’ın Evrimi

İçerik 1.0 : kişiden kişiye , hikaye anlatma ve el yazısı metni yoluyla

İçerik 2.0 : bir kişiden çok kişiye , Gutenberg’in matbaayı geliştirmesi süreci temellendirmiştir.

İçerik 3.0 : çok kişiden çok kişiye , internet, WordPress, Facebook

İçerik 4.0 : Teknolojinin ilerlemesi, deneyim ve kalitenin artması, mal sahiplerinin ve dağıtım kanallarının yeniden bilgi vermeye başlaması ile insanların para ödemeye istekli hale gelmeleri 4.0 içerik modelinin hedefini oluşturmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>