digitalfabrika

Küçük İşletmeler İçin Online Pazarlama [İnfografik]

Küçük İşletmeler ve Pazarlama

Başarılı olma beklentisi içinde olan her işletme, alım satımlarını ve işletmenin isminin güvenilirliğini artırmak için şüphesiz ki online pazarlamayı kullanıyor. İnfografik online pazarlamalarını genişletmek  isteyen küçük işletmelerin ihtiyaçlarını açık bir biçimde özetlemektedir.  Online reklam, etkili sosyal medya ve akıllı arama motoru optimizasyonu yöntemleri ile ilgili olan açık verilere ulaşabilirsiniz.

Küçük İşletme Sahipleri

Küçük işletmelerin ortalama 1.7 işletme sahibi vardır. Tek sahibi olan işletmelerin oranı %57; 2 ortaklı işletmelerin oranı %32; 3 ve daha fazla sayıda ortağı bulunan işletmelerin oranı %11’dir.

İşletme sahiplerinin %28’i kadın, %72’si erkektir. Küçük işletme sahiplerinin %60’ı kendi alanlarında 20 yılın üzerinde deneyime sahiplerdir.

 

Küçük İşletmelerde Pazarlama

Küçük işletmelerde pazarlama için ayrılan ortalama bütçe %9 ile %12 arasıdır.

Küçük işletmelerin %75’i arama motoru optimizasyonunu geliştirmek için sosyal medyayı kullanıyor ve %27’si mevcut bir arama motoru optimizasyonu planına sahiptir.

Online Reklam

Küçük işletmelerin %56’sı online reklam ile ilgilenmiyor. %19’u online reklamı kullanmayı planlarken; %19’u sürekli olarak kullanıyor. %6’sı kullanmayı bırakmıştır.

Pazarlamacıların %40’ı mobil pazarlama yöntemlerini kullanıyor.

Küçük İşletmeler ve Sosyal Medya

Küçük işletmelerin %63’ü sosyal medyanın daha sadık müşteriler sağlayacağını düşünüyor.

%25’i sosyal medyaya yapılan yatırımın kar sağlayacağına inanıyor. %46’sı ne kar ne de zarar edeceklerini, %15’i para kaybedeceğini düşünüyor. %27’si sosyal medyaya daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

İşletme sahiplerinin %56’sı sosyal medyanın beklenenden daha fazla zaman aldığını düşünüyor.

Sosyal medyayı kullanan işletme sahiplerinin;

%40’ı sosyal medyanın, insanlara internette kendi işletmelerini inceleme şansı verdiğini düşünüyor.

%30’u müşterilerin bildirdiği problemleri düzeltebileceklerine inanıyor.

%18’i medyada olumsuz görünürlüğe karşı işletmelerini savunabilmek için sosyal medyanın kendilerine şans sağladığı sonucuna varmıştır.

%5’i ise sosyal medyanın imajlarını iyileştirmek yerine daha da zayıflatmış olduğunu düşünüyor.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Taktikleri

Küçük işletmelerin %52’si SEO bütçelerini artırıyor.

%81’i meta tagleri (bilgi etiketleri) ve %80’i de title tagleri (başlık etiketleri)’ni kullanıyor. %94 anahtar kelime ve cümle aramalarını kullanıyor.

Küçük işletmelerin SEO için ayırdıkları ortalama pazarlama bütçesi %22’dir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>