digitalfabrika

İşverenler, Çalışanlar ve Sosyal Medya [İnfografik]

İşverenlerin Sosyal Medyaya Bakışı

Sosyal medyanın işe alanlar, aynı şekilde iş arayanlar için başarılı bir araç haline geldiği çokça konuşulan konulardandır. Peki ya işverenler?

İnfografiğe göre iş dünyasının üst düzey yöneticileri, küresel sosyal medya hareketi konusunda gerçekten meraklı değiller. Özellikle şirket içindeki çalışanlara sosyal medya özgürlüğü verme düşüncesine sıcak bakmıyorlar. Ayrıca olumsuz bilgi alma çekincesi de işverenlerin sosyal medyaya yaklaşımlarında büyük bir engel teşkil ediyor. Şirketlerin yalnızca yarısı düzenli bir sosyal medya politikası sürdürürken, anket yapılan şirketlerin %42’si iş yerinde sosyal medya aktivitelerinin tüm şekillerini reddediyor. Işverenlerin gözünde sosyal medya, marka tanıtımının dikkatli yönetilebilmesi ve aday araştırma ve bulmanın üstesinden profesyonelce gelinebilmesi için özellikle en sona bırakılması gereken bir araçtır.

Verilen infografikte farklı alanlarda çalışan ve farklı büyüklüklerdeki şirketlerin sosyal medyaya yaklaşımları hakkında bilgi vermektedir.

 

İşverenler sosyal medyayı seviyorlar mı?

İşverenler, sosyal medya, marka tanıtımı için kullanıldığında seviyorlar ancak çalışanlarının kullanmaları söz konusu olduğunda duraksıyorlar.

Neden?

Çünkü, her şey anlık bir şekilde meydana gelebilir – milyonlarca insanın önünde. Sosyal medya aracılığıyla şirket içindeki problemler yayılabilir.

İşverenlere ‘çalışanların sosyal medya kullanımlarını yönetmeyi’ nasıl planladıkları sorulmuştur.

Bu, bir sosyal medya politikasıyla başlar…

İşverenlerin %53’ü sosyal medya kullanımında biçimsel bir politikaya sahiptir.

%42’si hiçbir sosyal medya ağı kullanmadıklarını söylemiştir.

Küçük şirketlerin %57’si düzenli işleyen bir sosyal medya politikası sürdürür.

Orta ölçekli şirketlerin %52’si sosyal medya kullanımında belli ilkelere sahiptir.

Büyük işletmelerin %47’si biçimsel bir sosyal medya çalışması yürütür.

En çok gelişen endüstrilerde düzenli bir sosyal medya politikasına sahip işverenlerin yüzdesi; perakende sektöründe %65, imalat sanayiinde %62 ve iş desteği alanında %59’dur.

Medya şirketlerinin %59’u çalışanlarını sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya teşvik ederler.

Enerji şirketlerinin %71’inde, iş yerinde sosyal medya kullanımı tamamen yasaktır.

İşverenler ‘sosyal’ aday araştırma ve bulmayı seviyorlar

Küçük işletmelerin %66’sı çalışan aradığında sosyal medyayı kullanıyor.

Orta ölçekli işletmelerin %51’i ve büyük işletmelerin de %44’ü işe alımlar için sosyal medyayı kullanıyor.

Aday arama ve bulma için LinkedIn’i kullanan işverenlerin oranı %80’in üzerindedir.

Belirli endüstrilerde işe alımlarda çalışan adayı aramak için sosyal medya kullanımı en azdır. Toptan satış sektöründe %36, inşaat sektöründe %29 ve gayrimenkul alanında %31 oranında sosyal medya kullanımı vardır.

Çalışanlar ne ister?

Y jenerasyonu çalışanların beşte ikisi sosyal medya erişimini daha yüksek bir gelirin üzerinde görmektedir.

55 yaş ve üzeri çalışanların %50’den fazlası iş yerlerinde her gün sosyal medyayı kullanıyor.

Posted in Sosyal Medya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>