digitalfabrika

Sosyal CRM’in Önemi [İnfografik]

Sosyal medya insanlar için bir iletişim alanı sağlamakla birlikte şirketlerin/markaların müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine ulaşabilecek çok geniş bir ortamdır. Doğru strateji ve kanallarla sosyal medya işletmelere önemli yatırım getirisi sağlayabilmektedir.

İnfografikte verilen bilgilerin birkaçına değinmek gerekirse; 2012’de 6.67 milyar dolar olan sosyal medya ticaret satışlarının 2013’te 8.81 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

2012 itibariyle şirketlerin %50’si internet satışlarını sosyal medya varlıkları yoluyla sağlayacaklardır.

2015 itibariyle gelişmekte olan ülkelerdeki toplam tüketici harcamalarının %10 – 15’i Facebook gibi sosyal medya siteleri yoluyla yapılacaktır.

16-24 yaş grubu arasındaki insanların %15’i herhangi bir kanal yerine sosyal medyayı müşteri ilişkileriyle iletişim kurmak için kullanmaktadır.

Tüketicilerin %58’i Facebook’ta bir markayı beğenmektedir. Facebook’taki markaların %95’i duvarlarında paylaşılan iletilere cevap vermemektedir.

Tüketicilerin %56’sı, Facebook’ta bir markanın fanı olduktan sonra, o markayı tavsiye etme olasılıklarının daha fazla olduğunu söylüyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>